• info@seyhanlarajans.com.tr
  • 0488 212 2 000
  • Hafta İçi - 09:00 - 18:00
  • Pazar Kapalı

MARKA TESCİL / PATENT

Marka Tescil Nedir?

Marka ; Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir. Marka haklarının belirli bir süre başvuru yapan kişi üzerine tesis edilmesi işlemine de “marka tescil” denir.

 

Marka Tesciline Kimler Başvurabilir?

Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir.

 

Marka Tescili Alabilmek İçin;

Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt ediciliğidir. Ayırt edicilik marka tesciline konu olan isim, işaret veya şeklin başvuru tarihinden önce marka başvurusu yapılmış diğer tescilli markaların mal ve hizmetlerden bariz bir şekilde farklı olması kriteridir.

 

Marka tescili Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılır.Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir.Tescil süreci doğru araştırma, takip ve bilgi birikimini gerektirir. Tescil aşaması yaklaşık 1 yılı bulabilmektedir.

Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar.Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.

 

Tescil Edilen Marka Kaç Yıl Süreyle Kullanılabilir?

 

Tescilli markanın korunma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre talep üzerine 10’ar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

 

Patent Nedir?

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma ve satma hakkıdır.

 

Patent / Patent Tescili sanayide teknik bir alanda yapılan teknik bir gelişme içeren buluşların ilgili kanunlar nezdinde size lehinize tekel haklı oluşturacak şekilde korunmasının adıdır.

 

Bir Buluşun Patent Verilerek Korunabilmesi İçin;

Ø  Yenilik,

Ø  Tekniğin bilinen durumunun aşılması,

Ø  Sanayiye uygulanabilirlik.

 

Patent Koruma Süresi Kaç Yıldır?

İncelemeli patent 20 yıl,

İncelemesiz patent 7 yıl.Tescilli markanın korunma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre talep üzerine 10’ar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

 

Coğrafi İşaret Nedir?

Belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da kalitesi, ünü ve ya diğer karakteristik özellikleri itibariyle coğrafi kaynağına atfedilebilen bir bölgeyi işaret eden sınai mülkiyet hakkıdır.Kullanım denetim raporlarının her 10 yılda bir Türk Patent Enstitüsüne verilmesi gerekir. Denetim işlemlerininyapılmaması, başvuru bilgilerini doğrulamaması halinde coğrafi işaret tescil sicil kaydı silinir. Coğrafi işareti, tescilde düzenlenen şartlara uygun üretim yapan herkes kullanabilir.

 

Coğrafi işaretler;

Menşe Adı

Mahreç İşareti

olarak ikiye ayrılmıştır

Bir ürünün; coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması, tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda "menşe adı"nı belirtir. 

 

Bir Ürünün;  coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanması

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması,

Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması , durumunda "mahreç işareti" göstergesini belirtir.

 

Coğrafi İşaret Tescilinin Amacı

1.      Coğrafi işarete konu olan ürünün kalitesinin korunması,

2.      Bilinen özellikte üretiminin sağlanması,

3.      Coğrafi işarete konu olan yörede veya özellikte üretim yapanların korumadan öncelikli olarak yararlanmalarının sağlanmasıdır.

4.      Ülkenin milli ve kültürel değerlerinin korunmasıdır.

 

Coğrafi İşaretlerin Diğer Sınai Mülkiyet Haklarından Farkı Nedir?

Coğrafi işaretler, tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin tümünü korur.

 

Çünkü coğrafi işaret alansal, yöresel, bölgesel, ülkesel genelliğe, bir anlamda anonimliğe sahip olup, sağladığı hak belli bir kişiye veya bazı kişilere bağlanamaz

 

Tasarım Tescili Nedir?

            Tasarım bir ürünün tümü, bir parçası yada üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme, esneklik gibi insan duyguları ile algılanan çeşitli unsur, ya da özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

 

            Tescilli bir tasarımın hak ve yetkileri sadece tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaç ile kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.


Whatsapp Destek

Seyhanlar Ajans

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?